Czym jest rekonstrukcja historyczna?

Rekonstrukcja polega na jak najwierniejszym odtworzeniu przedstawiciela konkretnej społeczności z danego okresu historycznego, na podstawie wykopalisk, źródeł pisanych oraz ikonografii.

Nasza grupa skupia się przede wszystkim na odtwarzaniu okresu średniowiecza, głównie XIII wieku. Prowadzimy treningi m.in. z zakresu szermierki, łucznictwa i tańca. Zajmujemy się także różnego rodzaju rzemiosłem – m.in. krawiectwem, kowalstwem, stolarką. Bierzemy udział w imprezach organizowanych przez inne grupy oraz organizujemy własne pokazy.

Jak do nas dołączyć?

Przede wszystkim skontaktuj się z nami – telefonicznie, za pomocą maila lub Facebooka. Zapytaj o termin najbliższego spotkania. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Kiedy już dasz o sobie znać, po prostu przyjdź na spotkanie.

Gdzie nas znaleźć?

Spotykamy się na zamku w Oświęcimiu (Muzeum Zamek, ul. Zamkowa 1), w niedziele, w godzinach od 11:00 do 15:00.

Jaka jest granica wiekowa przyjęcia do grupy?

Nie ma takiej! Zapraszamy młodszych i starszych. Osoby niepełnoletnie muszą jednak dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w spotkaniach.

Czy istnieją jakieś specjalne wymagania dla kandydatów?

Wymagamy przede wszystkim dobrych chęci i determinacji do działania! Reszta jest szczegółowo opisana w Regulaminie, dostępnym w naszej siedzibie.